China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1048330-10-4 (3-(Methoxycarbonyl)-4-methylphenyl)boronic acid

1048330-10-4 (3-(Methoxycarbonyl)-4-methylphenyl)boronic acid

Product Name (3-(Methoxycarbonyl)-4-methylphenyl)boronic acid
CAS Registry Number 1048330-10-4