China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 179380-87-1 Pyridine,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-[1-methoxy-1-(2-thiazolyl)propyl]-

179380-87-1 Pyridine,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-[1-methoxy-1-(2-thiazolyl)propyl]-

Product Name Pyridine,2-[[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-6-[1-methoxy-1-(2-thiazolyl)propyl]-
Molecular Formula C19H30N2O2SSi
CAS Registry Number 179380-87-1
Molecular Structure


    Suppliers for 179380-87-1(0):