China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 234122-72-6 Adenosine,5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-N-(phenoxyacetyl)-

234122-72-6 Adenosine,5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-N-(phenoxyacetyl)-

Product Name Adenosine,5'-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-O-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethyl]-N-(phenoxyacetyl)-
Molecular Formula C47H55N5O9Si
CAS Registry Number 234122-72-6
Molecular Structure


    Suppliers for 234122-72-6(0):