China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 410528-02-8 Palovarotene

410528-02-8 Palovarotene

Product Name Palovarotene
Synonyms 4-[(1E)-2-[5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]benzoic acid
Molecular Formula C27H30N2O2
Molecular Weight 414.54
InChl 1S/C27H30N2O2/c1-26(2)12-13-27(3,4)24-17-22(18-29-15-5-14-28-29)21(16-23(24)26)11-8-19-6-9-20(10-7-19)25(30)31/h5-11,14-17H,12-13,18H2,1-4H3,(H,30,31)/b11-8+
CAS Registry Number 410528-02-8
Molecular Structure
Density 1.11