China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 72093-73-3 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-methyl-

72093-73-3 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-methyl-

Product Name Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-methyl-
Molecular Formula C31H23N3O3
CAS Registry Number 72093-73-3
Molecular Structure


    Suppliers for 72093-73-3(0):