China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 72093-74-4 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5,7-dimethyl-

72093-74-4 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5,7-dimethyl-

Product Name Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5,7-dimethyl-
Molecular Formula C32H25N3O3
CAS Registry Number 72093-74-4
Molecular Structure


    Suppliers for 72093-74-4(0):