China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 72093-76-6 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-phenyl-

72093-76-6 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-phenyl-

Product Name Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-5-phenyl-
Molecular Formula C36H25N3O3
CAS Registry Number 72093-76-6
Molecular Structure


    Suppliers for 72093-76-6(0):