China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 72093-78-8 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-7-phenyl-

72093-78-8 Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-7-phenyl-

Product Name Benzoxazole,2-[4-[2-[4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]phenyl]ethenyl]phenyl]-7-phenyl-
Molecular Formula C36H25N3O3
CAS Registry Number 72093-78-8
Molecular Structure


    Suppliers for 72093-78-8(0):