China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 780756-36-7 Benzene,1-fluoro-4-[(1Z)-2-(4-methoxyphenyl)-2-(4-methylphenyl)-1-phenylethenyl]-

780756-36-7 Benzene,1-fluoro-4-[(1Z)-2-(4-methoxyphenyl)-2-(4-methylphenyl)-1-phenylethenyl]-

Product Name Benzene,1-fluoro-4-[(1Z)-2-(4-methoxyphenyl)-2-(4-methylphenyl)-1-phenylethenyl]-
Molecular Formula C28H23FO
CAS Registry Number 780756-36-7
Molecular Structure


    Suppliers for 780756-36-7(0):