China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 835882-70-7 4-Hexyn-2-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-(triphenylmethoxy)-, (2R)-

835882-70-7 4-Hexyn-2-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-(triphenylmethoxy)-, (2R)-

Product Name 4-Hexyn-2-ol,6-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-(triphenylmethoxy)-, (2R)-
Molecular Formula C31H38O3Si
CAS Registry Number 835882-70-7
Molecular Structure


    Suppliers for 835882-70-7(0):