China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 875443-96-2 1,1'-Biphenyl,2-(bromomethyl)-2'-methoxy-5'-(1-methylethyl)-4-(trifluoromethyl)-

875443-96-2 1,1'-Biphenyl,2-(bromomethyl)-2'-methoxy-5'-(1-methylethyl)-4-(trifluoromethyl)-

Product Name 1,1'-Biphenyl,2-(bromomethyl)-2'-methoxy-5'-(1-methylethyl)-4-(trifluoromethyl)-
Molecular Formula C18H18BrF3O
CAS Registry Number 875443-96-2
Molecular Structure


    Suppliers for 875443-96-2(0):