China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 901303-11-5 3-Pyridinamine,2-[2-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-N-(3-phenyl-5-isoxazolyl)-

901303-11-5 3-Pyridinamine,2-[2-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-N-(3-phenyl-5-isoxazolyl)-

Product Name 3-Pyridinamine,2-[2-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-N-(3-phenyl-5-isoxazolyl)-
Molecular Formula C24H23N3O2
CAS Registry Number 901303-11-5
Molecular Structure


    Suppliers for 901303-11-5(0):