China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 915770-29-5 1,3-Propanedione,1-[3-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-

915770-29-5 1,3-Propanedione,1-[3-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-

Product Name 1,3-Propanedione,1-[3-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]-3-(4-methoxyphenyl)-
Molecular Formula C22H26O3
CAS Registry Number 915770-29-5
Molecular Structure


    Suppliers for 915770-29-5(0):