China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 916976-43-7 Piperidine, 4-[(3-methoxyphenyl)phenylmethylene]-1-(methylsulfonyl)-

916976-43-7 Piperidine, 4-[(3-methoxyphenyl)phenylmethylene]-1-(methylsulfonyl)-

Product Name Piperidine, 4-[(3-methoxyphenyl)phenylmethylene]-1-(methylsulfonyl)-
Molecular Formula C20H23NO3S
CAS Registry Number 916976-43-7
Molecular Structure


    Suppliers for 916976-43-7(0):