China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 917603-81-7 2-Oxazolidinone, 4-[(1E)-2-phenylethenyl]-4-[(phenylmethoxy)methyl]-,(4S)-

917603-81-7 2-Oxazolidinone, 4-[(1E)-2-phenylethenyl]-4-[(phenylmethoxy)methyl]-,(4S)-

Product Name 2-Oxazolidinone, 4-[(1E)-2-phenylethenyl]-4-[(phenylmethoxy)methyl]-,(4S)-
Molecular Formula C19H19NO3
CAS Registry Number 917603-81-7
Molecular Structure


    Suppliers for 917603-81-7(0):