China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 926922-18-1 N-(3-(trifluoromethyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)-3-iodo-4-methylbenzamide

926922-18-1 N-(3-(trifluoromethyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)-3-iodo-4-methylbenzamide

Product Name N-(3-(trifluoromethyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)-3-iodo-4-methylbenzamide
Synonyms 3-Iodo-4-Methyl-N-[3-(4-Methyl-1H-Imidazol-1-Yl)-5-(Trifluoromethyl)Phenyl]Benzamide
CAS Registry Number 926922-18-1
Molecular Structure