China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 108853-12-9 Phenol,4-[2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-2,6-dimethoxy-

108853-12-9 Phenol,4-[2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-2,6-dimethoxy-

Product Name Phenol,4-[2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-2,6-dimethoxy-
Synonyms Aloifol I
Molecular Formula C16H18O4
CAS Registry Number 108853-12-9
Molecular Structure


    Suppliers for 108853-12-9(0):