China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 204589-84-4 3-((3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-4-(4-(benzyloxy)phenyl)azetidin-3-yl)propionic acid chloride

204589-84-4 3-((3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-4-(4-(benzyloxy)phenyl)azetidin-3-yl)propionic acid chloride

Product Name 3-((3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-2-oxo-4-(4-(benzyloxy)phenyl)azetidin-3-yl)propionic acid chloride
CAS Registry Number 204589-84-4