China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 439799-67-4 2-Oxazolidinone,3-[1-oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]-4-(phenylmethyl)-, (4S)-

439799-67-4 2-Oxazolidinone,3-[1-oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]-4-(phenylmethyl)-, (4S)-

Product Name 2-Oxazolidinone,3-[1-oxo-2-(phenylmethyl)-2-propenyl]-4-(phenylmethyl)-, (4S)-
Molecular Formula C20H19NO3
CAS Registry Number 439799-67-4
Molecular Structure


    Suppliers for 439799-67-4(0):