China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 6085-87-6 2-{[3-(4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-6-{[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-5-phenyl-1,3-dioxan-2-yl)phenyl]amino}-1-methyl-2-oxoethyl acetate

6085-87-6 2-{[3-(4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-6-{[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-5-phenyl-1,3-dioxan-2-yl)phenyl]amino}-1-methyl-2-oxoethyl acetate

Product Name 2-{[3-(4-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-6-{[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-5-phenyl-1,3-dioxan-2-yl)phenyl]amino}-1-methyl-2-oxoethyl acetate
Molecular Formula C31H33N5O6S
Molecular Weight 603.6886
InChl InChI=1/C31H33N5O6S/c1-19(40-20(2)38)29(39)32-25-11-7-10-24(16-25)30-41-26(18-43-31-33-34-35-36(31)3)27(22-8-5-4-6-9-22)28(42-30)23-14-12-21(17-37)13-15-23/h4-16,19,26-28,30,37H,17-18H2,1-3H3,(H,32,39)
CAS Registry Number 6085-87-6
Molecular Structure
Density 1.36g/cm3
Refractive Index 1.66


    Suppliers for 6085-87-6(0):