China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 629630-65-5 b-Alanine,N-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-naphthalenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-

629630-65-5 b-Alanine,N-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-naphthalenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-

Product Name b-Alanine,N-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-naphthalenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-
Molecular Formula C37H34N2O4
CAS Registry Number 629630-65-5
Molecular Structure


    Suppliers for 629630-65-5(0):