China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 629631-33-0 b-Alanine,N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-methylethyl)(phenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-

629631-33-0 b-Alanine,N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-methylethyl)(phenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-

Product Name b-Alanine,N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]-N-[[2'-[[(1-methylethyl)(phenylmethyl)amino]carbonyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-
Molecular Formula C36H38N2O5
CAS Registry Number 629631-33-0
Molecular Structure


    Suppliers for 629631-33-0(0):