China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 70269-54-4 4,5-Dichloro-benzene-1,3-disulfonyl dichloride

70269-54-4 4,5-Dichloro-benzene-1,3-disulfonyl dichloride

Product Name 4,5-Dichloro-benzene-1,3-disulfonyl dichloride
CAS Registry Number 70269-54-4