China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705939-86-2 Phenol,4-[1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-

705939-86-2 Phenol,4-[1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-

Product Name Phenol,4-[1-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]-
Molecular Formula C18H15F3N2O2
CAS Registry Number 705939-86-2
Molecular Structure


    Suppliers for 705939-86-2(0):