China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 75958-45-1 Pyrrolidine, 1-[1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-(methylthio)ethenyl]pentyl]-, (Z)-

75958-45-1 Pyrrolidine, 1-[1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-(methylthio)ethenyl]pentyl]-, (Z)-

Product Name Pyrrolidine, 1-[1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-(methylthio)ethenyl]pentyl]-, (Z)-
Molecular Formula C19H29NOS
CAS Registry Number 75958-45-1
Molecular Structure


    Suppliers for 75958-45-1(0):