China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 797047-74-6 Benzene, 5-(3-butenyl)-1,3-difluoro-2-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]-

797047-74-6 Benzene, 5-(3-butenyl)-1,3-difluoro-2-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]-

Product Name Benzene, 5-(3-butenyl)-1,3-difluoro-2-[[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethynyl]-
Molecular Formula C19H13F5
CAS Registry Number 797047-74-6
Molecular Structure


    Suppliers for 797047-74-6(0):