China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 873945-92-7 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[4-[2-[(3-fluorophenyl)methoxy]ethoxy]phenyl]-3-hydroxy-5-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-, phenylmethyl ester, (3R,4R,5S)-

873945-92-7 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[4-[2-[(3-fluorophenyl)methoxy]ethoxy]phenyl]-3-hydroxy-5-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-, phenylmethyl ester, (3R,4R,5S)-

Product Name 1-Piperidinecarboxylic acid,4-[4-[2-[(3-fluorophenyl)methoxy]ethoxy]phenyl]-3-hydroxy-5-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-, phenylmethyl ester, (3R,4R,5S)-
Molecular Formula C37H50FNO6Si
CAS Registry Number 873945-92-7
Molecular Structure


    Suppliers for 873945-92-7(0):