China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 877595-04-5 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[2-fluoro-4-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethynyl]phenyl]amino]carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-

877595-04-5 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[2-fluoro-4-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethynyl]phenyl]amino]carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-

Product Name 1-Pyrrolidinecarboxylic acid,2-[[[2-fluoro-4-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]ethynyl]phenyl]amino]carbonyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (2R)-
Molecular Formula C27H31FN2O4
CAS Registry Number 877595-04-5
Molecular Structure


    Suppliers for 877595-04-5(0):