China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 890021-29-1 4(3H)-Pyrimidinone,5-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2-(phenylmethyl)-

890021-29-1 4(3H)-Pyrimidinone,5-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2-(phenylmethyl)-

Product Name 4(3H)-Pyrimidinone,5-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)-3-methyl-2-(phenylmethyl)-
Molecular Formula C18H15FN2O2
CAS Registry Number 890021-29-1
Molecular Structure


    Suppliers for 890021-29-1(0):