China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 90131-36-5 Strawberry, Fragaria virginiana, ext.

90131-36-5 Strawberry, Fragaria virginiana, ext.

Product Name Strawberry, Fragaria virginiana, ext.
Synonyms Extract of strawberry;Fragaria chiloensis extract;Fragaria vesca extract;Strawberry extract;Strawberry (Fragaria vesca);Strawberry (Fragaria vesca) [fruit];UNII-4J2TY8Y81V
CAS Registry Number 90131-36-5
EINECS 290-347-6