China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 93857-61-5 trisodium N-[2-[[2-[4-[[1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]phenyl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxyphenyl]glycinate

93857-61-5 trisodium N-[2-[[2-[4-[[1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]phenyl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxyphenyl]glycinate

Product Name trisodium N-[2-[[2-[4-[[1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]phenyl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxyphenyl]glycinate
Synonyms Trisodium N-(2-((2-(4-((1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulphonato-2-naphthyl)azo)phenyl)-1H-benzimidazol-5-yl)azo)-5-hydroxyphenyl)glycinate;Glycine, N-(2-((2-(4-((1-amino-8-hydroxy-7-(phenylazo)-3,6-disulfo-2-naphthalenyl)azo)phenyl)-1H-benzimidazol-5-yl)azo)-5-hydroxyphenyl)-, trisodium salt;trisodium 2-[[2-[[2-[4-[(1-amino-8-hydroxy-7-phenylazo-3,6-disulfonato-2-naphthyl)azo]phenyl]-1H-benzimidazol-5-yl]azo]-5-hydroxy-phenyl]amino]acetate
Molecular Formula C37H25N10Na3O10S2
Molecular Weight 902.7547
InChl InChI=1/C37H28N10O10S2.3Na/c38-33-32-20(15-30(59(55,56)57)35(36(32)51)47-42-21-4-2-1-3-5-21)14-29(58(52,53)54)34(33)46-43-22-8-6-19(7-9-22)37-40-25-12-10-23(16-28(25)41-37)44-45-26-13-11-24(48)17-27(26)39-18-31(49)50;;;/h1-17,39,48,51H,18,38H2,(H,40,41)(H,49,50)(H,52,53,54)(H,55,56,57);;;/q;3*+1/p-3
CAS Registry Number 93857-61-5
EINECS 299-197-6
Molecular Structure


    Suppliers for 93857-61-5(0):