China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 258331-65-6 2-Hexanol,1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-

258331-65-6 2-Hexanol,1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-

Product Name 2-Hexanol,1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-6-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-
Molecular Formula C20H36O4Si
CAS Registry Number 258331-65-6
Molecular Structure


    Suppliers for 258331-65-6(0):