China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 268736-64-7 2-Hepten-6-ynal,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4-dimethyl-7-(triethylsilyl)-,(2E,4R,5S)-

268736-64-7 2-Hepten-6-ynal,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4-dimethyl-7-(triethylsilyl)-,(2E,4R,5S)-

Product Name 2-Hepten-6-ynal,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2,4-dimethyl-7-(triethylsilyl)-,(2E,4R,5S)-
Molecular Formula C21H40O2Si2
CAS Registry Number 268736-64-7
Molecular Structure


    Suppliers for 268736-64-7(0):