China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 284034-57-7 Silane,(1,1-dimethylethyl)[[2,2-dimethyl-1-[(trimethylgermyl)ethynyl]-4-pentenyl]oxy]dimethyl-

284034-57-7 Silane,(1,1-dimethylethyl)[[2,2-dimethyl-1-[(trimethylgermyl)ethynyl]-4-pentenyl]oxy]dimethyl-

Product Name Silane,(1,1-dimethylethyl)[[2,2-dimethyl-1-[(trimethylgermyl)ethynyl]-4-pentenyl]oxy]dimethyl-
Molecular Formula C18H36GeOSi
CAS Registry Number 284034-57-7
Molecular Structure


    Suppliers for 284034-57-7(0):