China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 491847-39-3 Phenol,4-bromo-5-[2-[2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-

491847-39-3 Phenol,4-bromo-5-[2-[2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-

Product Name Phenol,4-bromo-5-[2-[2-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy-
Molecular Formula C23H23BrO3
CAS Registry Number 491847-39-3
Molecular Structure


    Suppliers for 491847-39-3(0):