China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705933-76-2 Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(1-methylethoxy)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

705933-76-2 Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(1-methylethoxy)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(1-methylethoxy)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-
Molecular Formula C21H24N2O4
CAS Registry Number 705933-76-2
Molecular Structure


    Suppliers for 705933-76-2(0):