China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705935-71-3 Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(methylsulfonyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

705935-71-3 Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(methylsulfonyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[1-(4-methoxyphenyl)-3-(methylsulfonyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-
Molecular Formula C19H20N2O5S
CAS Registry Number 705935-71-3
Molecular Structure


    Suppliers for 705935-71-3(0):