China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705937-89-9 Ethanol,2-[4-[3-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

705937-89-9 Ethanol,2-[4-[3-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[3-(1-methoxy-1-methylethyl)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-
Molecular Formula C22H26N2O4
CAS Registry Number 705937-89-9
Molecular Structure


    Suppliers for 705937-89-9(0):