China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705938-00-7 Ethanol,2-[4-[3-(2-methoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

705938-00-7 Ethanol,2-[4-[3-(2-methoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[3-(2-methoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-
Molecular Formula C21H24N2O5
CAS Registry Number 705938-00-7
Molecular Structure


    Suppliers for 705938-00-7(0):