China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 705938-01-8 Ethanol,2-[4-[3-(2-ethoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

705938-01-8 Ethanol,2-[4-[3-(2-ethoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[3-(2-ethoxyethoxy)-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenoxy]-
Molecular Formula C22H26N2O5
CAS Registry Number 705938-01-8
Molecular Structure


    Suppliers for 705938-01-8(0):