China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 709043-28-7 Benzenemethanol, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-methoxy-

709043-28-7 Benzenemethanol, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-methoxy-

Product Name Benzenemethanol, 3-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-5-methoxy-
Molecular Formula C14H24O3Si
CAS Registry Number 709043-28-7
Molecular Structure


    Suppliers for 709043-28-7(0):