China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 735266-35-0 Ethanol,2-[4-[4-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-(1-methylethyl)-5-oxazolyl]phenoxy]-

735266-35-0 Ethanol,2-[4-[4-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-(1-methylethyl)-5-oxazolyl]phenoxy]-

Product Name Ethanol,2-[4-[4-(6-methoxy-3-pyridinyl)-2-(1-methylethyl)-5-oxazolyl]phenoxy]-
Molecular Formula C20H22N2O4
CAS Registry Number 735266-35-0
Molecular Structure


    Suppliers for 735266-35-0(0):