China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 791596-03-7 Diazene, [4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-

791596-03-7 Diazene, [4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-

Product Name Diazene, [4-(1,1-dimethylethyl)-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-
Molecular Formula C24H32N2Si
CAS Registry Number 791596-03-7
Molecular Structure


    Suppliers for 791596-03-7(0):