China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 791596-20-8 Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-

791596-20-8 Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-

Product Name Diazene, [4-methoxy-2-[(triethylsilyl)ethynyl]phenyl]phenyl-
Molecular Formula C21H26N2OSi
CAS Registry Number 791596-20-8
Molecular Structure


    Suppliers for 791596-20-8(0):