China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 866097-25-8 5(2H)-Isoxazolone,3-hydroxy-4-phenyl-2-[phenyl[(phenylmethyl)amino]methyl]-

866097-25-8 5(2H)-Isoxazolone,3-hydroxy-4-phenyl-2-[phenyl[(phenylmethyl)amino]methyl]-

Product Name 5(2H)-Isoxazolone,3-hydroxy-4-phenyl-2-[phenyl[(phenylmethyl)amino]methyl]-
Synonyms 5(2H)-Isoxazolone, 3-hydroxy-4-phenyl-2-[phenyl[(phenylmethyl)amino]methyl]-
Molecular Formula C23H20N2O3
CAS Registry Number 866097-25-8
Molecular Structure


    Suppliers for 866097-25-8(0):