China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 918304-95-7 3-Oxazolidinecarboxylic acid,4-[[3-[(1Z)-1-[[(2-iodophenyl)[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]amino]carbonyl]-1-propen-1-yl]-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2,2-dimethyl-,1,1-dimethylethyl ester, (4S)-

918304-95-7 3-Oxazolidinecarboxylic acid,4-[[3-[(1Z)-1-[[(2-iodophenyl)[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]amino]carbonyl]-1-propen-1-yl]-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2,2-dimethyl-,1,1-dimethylethyl ester, (4S)-

Product Name 3-Oxazolidinecarboxylic acid,4-[[3-[(1Z)-1-[[(2-iodophenyl)[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]amino]carbonyl]-1-propen-1-yl]-4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-2,2-dimethyl-,1,1-dimethylethyl ester, (4S)-
Molecular Formula C40H53IN2O6Si
CAS Registry Number 918304-95-7
Molecular Structure


    Suppliers for 918304-95-7(0):