China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 919296-22-3 4H-1,2,4-Oxadiazine,5,6-dihydro-3-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4-(phenylmethyl)-

919296-22-3 4H-1,2,4-Oxadiazine,5,6-dihydro-3-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4-(phenylmethyl)-

Product Name 4H-1,2,4-Oxadiazine,5,6-dihydro-3-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4-(phenylmethyl)-
Molecular Formula C18H20N2O2
CAS Registry Number 919296-22-3
Molecular Structure


    Suppliers for 919296-22-3(0):